Nieuwe omgevingsvergunning

Nieuwe omgevingsvergunning biedt continuïteit voor (groen)recycling bij Van Dorresteijn: naar verwerking van 35.000 ton organische reststromen op jaarbasis.   Cultuurtechniek Van Dorresteijn BV (verder: ‘Dorresteijn’) heeft aan de Zuidergracht 56 te Soest een inrichting waar een diversiteit aan grond, biomassastromen, inclusief organische reststromen, wordt verzameld en op bedrijfsmatige en milieuverantwoorde wijze wordt bewerkt en verwerkt. […]

Landelijke compostdag

Landelijke compostdag bij Van Dorresteijn Scheiden van gft en groenafval goed voor milieu en klimaat! De gescheiden inzameling van gft en groenafval levert meer milieuvoordelen op dan de meeste mensen beseffen. Door het afval om te zetten in compost komt er minder kooldioxide (CO2) in de lucht. Dat helpt bij de strijd tegen de klimaatverandering. […]

Van Dorresteijn Keurcompost gecertificeerd!

Van Dorresteijn levert compost onder certificaat Keurcompost Het leveren van kwalitatieve bodemverbeteraars staat bij Van Dorresteijn hoog in het vaandel. Er worden continu stappen gezet om de kwaliteit (aantoonbaar) te verbeteren en stappen vooruit te zetten in professionalisering. Keurcompost is een veel gevraagde bodemverbeteraar en wordt vooral toegepast in de (biologische) groenteteelt, akkerbouw en boomteelt […]

Expo 2015

Bomengrond naar Wereld Expo Milaan

Maart 2015 – Van Dorresteijn levert bomengrond op Wereld Expo Milaan Met vijf trucks zijn  twintig platanen van 38 jaar oud vanuit het Bomencentrum Nederland in Baarn getransporteerd naar de wereldtentoonstelling in Milaan. Voor de aanplant van de bomen in Milaan is gekozen voor de kwalitatieve bomengrond van Van Dorresteijn. Samen met het transport van de […]

BVOR verwelkomt Van Dorresteijn!

Als regionale biomassawerf is het belangrijk om een sterke organisatie achter je te hebben die je belangen behartigt.  Van Dorresteijn is daarom lid geworden van de BVOR (Brancheorganisatie voor Verwerkers van Organische Reststoffen). Keurcompost Wij staan voor het leveren van een goede kwaliteit van producten. Belangrijk is tegenwoordig dat deze kwaliteit ook aantoonbaar is. Naast onze […]

Gemeentes naar Van Dorresteijn

Gemeentes uit provincie Utrecht vinden de weg naar Van Dorresteijn Vanaf 1 januari 2015 gaan de gemeentes Nieuwegein en IJsselstein een langdurige samenwerking aan met Van Dorresteijn om hun groene afvalstromen te verwerken. Op de verwerkingslocatie aan de Zuidergracht 56 in Soest zullen de groene afvalstromen zoals blad, gras, gemengd groenafval, slootvuil, houtsnippers en stobben […]

Van Dorresteijn ‘regionale biomassawerf’

Organisch afval uit de regio, zoals maaisel, blad, takken en tuinafval gaat naar ons bedrijf aan de Zuidergracht. Daar wordt het be- en verwerkt, zodat het kan worden verkocht als bladcompost, groencompost, bemeste tuinaarde (bomengrond) en bomenzand (voor bomen in de bestrating). Van Dorresteijn heeft dit jaar contracten afgesloten met een aantal regiogemeenten voor het […]

Make-A-Wish

Woensdag 9 april 2014 heeft Van Dorresteijn geholpen de liefste wens Alexander van 4 jaar in vervulling te laten gaan. Make-A-Wish Nederland heeft ons benaderd of wij hiervoor iets konden betekenen. Het thema van de dag was de film Cars en Alexander heeft, samen met zijn broer en ouders, gedurende de hele dag verschillende opdrachten uitgevoerd. Het gezin kwam […]

Onderhoud geluidswal Soesterberg

De geluidswal achter de Gemini langs de A28 in Soesterberg is inmiddels 25 jaar oud. Om de geluidsoverlast en het fijnstof van de snelweg zoveel mogelijk te beperken is het van belang dat de wal goed onderhouden wordt. Met name de betonnen stapelmuur bovenop de wal is in de loop van de jaren minder geworden, deze is […]

Metamorfose park Smitsveen

Van Dorresteijn heeft in september 2013 het grondwerk uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van het park in Smitsveen-Midden. Inmiddels is het grondwerk klaar en is begonnen met de verder herinrichting van het groen. Er zal een glooiend en natuurlijk ingericht park ontstaan met diverse spelelementen, zitgelegenheden, moestuinen en groenelementen. Het door de gemeente en […]