Advisering

Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. biedt ondersteunende diensten en oplossingen op het gebied van civiele- en cultuurtechniek, verkeerstechniek, landschap, riolering en waterhuishouding in uw buitenruimte.

Wij zijn inzetbaar bij elk stadium van een project.
Dus: van idee- en ontwerpfase tot en met de uitvoering en het beheer.

Advies

Wij geven advies bij alle vraagstukken met betrekking tot het beheer en/of de (her)inrichting van uw buitenruimte. Wij zijn in staat om praktische, creatieve en oplossingsgerichte adviezen op maat te realiseren.

    

Ontwerp

In de voorbereidings- en ontwerpfase biedt Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. u ondersteuning bij de realisering van uw plan.
De vertaling van randvoorwaarden en wensen van belanghebbenden kunnen wij vertalen naar een functionele oplossing. Gebruiksgemak, duurzaamheid van het ontwerp en een passende uitstraling in de omgeving zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
De technische kennis in combinatie met de creativiteit binnen ons bedrijf kunnen tijdens de ontwerpfase belangrijk zijn voor het maximaal benutten van de mogelijkheden.

Mogelijkheden:

 • Advies ten aanzien van de inrichting van uw buitenterrein.
 • Advies ten aanzien van de keuze van materialen en producten.
 • Advies ten aanzien van de toe te passen constructie.
 • Advies ten aanzien van de afvoer van hemelwater.
 • Advies en berekeningen ten behoeve van de mogelijkheden voor infiltratie van (af te koppelen) hemelwater in de bodem.
 • Maken van een ontwerp van de inrichting.
 • Maken van een werkomschrijving / bestek

Uitvoering

Als aanvulling op onze ondersteuning in het voortraject van uw project maken wij voor u een prijsopgave voor de complete realisatie van de plannen.
Onderhoud of een onderhoudscontract op het te realiseren project is uiteraard ook mogelijk.

  

Deze manier van samenwerken (design en construct) vermindert de kans op onverwachte meerwerkkosten tijdens de realisatie. U weet vooraf precies waar u aan toe bent.
Een optimale afstemming van ontwerp, uitvoering en eventueel onderhoud kan zorgen voor lagere kosten en een snellere realisatie.

Voordelen:

 • Ervaringen uit de praktijk worden vertaald in het ontwerp en de werkomschrijving.
 • Praktische / technische kennis wordt gedeeld met de opdrachtgever.
 • Kosten voor het maken van een bestek worden uitgespaard.
 • Kosten voor het maken van werktekeningen worden uitgespaard.
 • Afspraken met belanghebbenden zijn bekend bij de aannemer.
 • Bij zowel ontwerp als uitvoering door 1 partij wordt de verantwoordelijkheid bij de aannemer gelaten.

Samen maken wij ook van uw project een succes!

Indien u hierover nog vragen heeft of benieuwd bent naar de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.