Gladheidsbestrijding

Zodra de nachten lengen en de temperaturen onder nul komen, is er kans op gladheid. Wegen en fietspaden kunnen als gevolg van sneeuwval, ijzel en bevriezing glad worden en dat kan tot grote verkeersproblemen en de bijbehorende risico’s leiden. In verband met de veiligheid van de verkeersdeelnemers zijn het rijk, de provincie en de gemeentes verantwoordelijk voor het begaanbaar en veilig houden van de openbare weg, bushaltes en de fietsroutes. Onder meer voor de provincie (provinciale wegen) zij wij actief met preventieve en actieve gladheidsbestrijding.

Ter uitbreiding van onze dienstverlening hebben wij ons gespecialiseerd in het bestrijden van gladheid van bedrijfsterreinen. Door het tijdig inzetten van strooiwagens (preventieve gladheidbestrijding) verzekeren onze opdrachtgevers zich van een veilig bedrijfsterrein. Bij kleinere projecten wordt er eventueel handmatig gestrooid. Bij sneeuwval worden schuifwagens/sneeuwploegen ingezet.

Wij staan de volledige winterperiode startklaar om met onze vrachtauto’s met strooi-installatie en eventueel schuifbord in actie te komen. Wij doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om de routes en terreinen berijdbaar te houden of zo snel mogelijk weer sneeuwvrij en berijdbaar te maken.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoon op 035-601 51 75 of per email info@vandorresteijnbv.nl