Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. dat bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden een zorgvuldige afweging wordt gemaakt  ten aanzien van de zorg voor het milieu, de belangen van klanten, van onze medewerkers en van de samenleving. Financieel rendement gaat zo hand in hand met maatschappelijk rendement.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een moderne term. Bij Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V.  is MVO al jarenlang een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering.

Een aantal voorbeelden van MVO bij Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V.:

  • Toepassing van milieuvriendelijke productiemethoden;
  • Aandacht voor goede ergonomische arbeidsomstandigheden
  • Deelname aan het Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest met als doelstelling de CO2-uitstoot te verminderen.
  • Betrokken bij sociale en maatschappelijke activiteiten. Zoals deelname aan de Landelijke Compostdag, de Kunstroute, sponsoring (b.v. Phonosmash Midwintertoernooi) en deelname aan Beursvloer.

Onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit aan bij de behoefte van de steeds kritischer wordende klant, die steeds vaker kiest voor een onderneming die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Datzelfde geldt voor iedereen die op zoek is naar een aantrekkelijke werkgever.

Voorbeelden van activiteiten met een maatschappelijk belang:

Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. compenseert CO2-uitstoot met Nederlandse biomassa certificaten
Van Dorresteijn heeft een energiecontract met Greenfoot.
Producenten die duurzaam opgewekte elektriciteit aan het net leveren, ontvangen hiervoor certificaten, ook wel Garanties van Oorsprong (GvO’s) genoemd. Deze GvO’s worden door energieleveranciers gekocht om de door hun klanten verbruikte “grijze” elektriciteit te “vergroenen”. Eigenlijk is er dus niets “groens” aan de geleverde elektriciteit, maar men compenseert met de GvO’s wel de CO2-uitstoot van de verbruikte elektriciteit!
Greenfoot levert, naast voordelige elektriciteit, GvO’s afkomstig van Nederlandse biomassacentrales om een deel van de CO2-uitstoot van het elektriciteitsverbruik te compenseren.

Make-A-Wish
In 2014 heeft Van Dorresteijn een bijdrage geleverd aan een dag waarop Make-A-Wish Nederland de liefste wens van een kind met een levensbedreigende ziekte in vervulling heeft laten gaan. Cars (en dus grote machines en vrachtwagens) is het onderwerp van de dag geweest. Voor foto’s en meer informatie klik hier.

Onze Tuin
Onder andere met hulp van Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. (en ook andere ondernemers uit de regio) heeft Onze Tuin (van RTV Utrecht) een prachtige tuin voor Het  Kwatrijn in Soest aangelegd zonder budget.  Voor Het Kwatrijn in Soest, waar 28 volwassenen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag samen leven, heeft de organisatie de wensen van de bewoners waar kunnen maken.

Muddy Mates (Spieren voor spieren)
Op 19 April 2014 vond de eerste Muddy Mates run plaats in Spaarwoude, Velsen (nabij Amsterdam). Muddy Mates heeft geld op gehaald voor het goede doel Spieren voor Spieren, dat zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn heeft het evenement gesponsord door het gratis leveren van grond ten behoeve van de modder.