Civieltechnische werken

Civieltechnische werkzaamheden bestaan uit de aanleg en het onderhoud van het “grijze” deel van de buitenruimte.

Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. verzorgt onder meer de volgende werkzaamheden:

  • Het bouwrijp maken van een terrein;
  • Ontgraven van de bouwput;
  • Realiseren van grondverbetering;
  • Aanvullen van de funderingen;
  • Grondwerk ten behoeve van riolering en drainage;
  • Het afwerken van de tuingedeelten;
  • De aanleg van de bestrating en/of verhardingen;
  • Aanleggen van rioleringen en drainage;
  • Realiseren van infiltratievoorzieningen voor het hemelwater.

Natuurlijk adviseren wij u graag bij het gehele project. Van ontwerp tot realisatie en het onderhoud, Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina advisering.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoon op 035-601 51 75 of per email info@vandorresteijnbv.nl