kwaliteitslogos

VCA**

Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. is al diverse jaren VCA**-gecertificeerd. Het VCA** certificaat staat garant voor een structurele beheersing van de veiligheid op en rondom het werk. Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden vormen veiligheid, gezondheid en milieu een centraal aandachtspunt.

Download hier het VCA certificaat 2022-2025

ISO 9001

Ten behoeve van de kwaliteit die wij willen leveren is het belangrijk dagelijks te sturen op verbeteringen. Met behulp van ons kwaliteitsmanagementsysteem kunnen wij aantoonbaar en doelgericht de organisatie verbeteren.
De kwaliteit van het werk, goede arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu zijn daarbij belangrijke speerpunten.
De kwaliteit die Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. nastreeft is zichtbaar in:
•    goede en stabiele bedrijfsvoering
•    gemotiveerde medewerkers
•    kwalitatief goede producten
•    tevreden opdrachtgevers

Download hier het ISO 9001 certificaat 2023-2026

ISO 14001

Sinds 2012 hanteert Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. een milieumanagementsysteem. Dit systeem, ingericht volgens de norm ISO 14001, richt zich op het beheersen en verbeteren van milieuprestaties.  Hierbij staan twee uitgangspunten centraal:
•    Voldoen aan de wet- en regelgeving en het beheersen van mogelijke milieurisico’s;
•    Streven naar het continue verbeteren van de milieuprestaties van de organisatie.

Het beleid is er op gericht om milieuvervuiling of -schade zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast hecht Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Download hier het ISO 14001 certificaat 2021-2024

BRL 9335 (protocol 9335-1 en 9335-4)

Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. is gecertificeerd volgens de BRL 9335. Alle handelingen met grond zijn tegenwoordig aan zeer strenge milieuregels gebonden. Het verwijderen van de grond, het vervoer, het beoordelen van de kwaliteit, de opslag, overslag en verkoop van grond zijn handelingen die enkel door gespecialiseerde bedrijven mogen worden uitgevoerd.
Eén van die partijen is Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V.

Met vragen omtrent grond kunt u terecht bij onze specialist.

Download hier het BRL 9335 certificaat 2023-2026

NTA 8080 (Biomassa)

Van Dorresteijn beschikt over het prestigieuze NTA8080-certificaat voor biomassa. Dit certificaat is een onmiskenbaar bewijs van onze toewijding aan duurzaamheid en kwaliteit in de productie van biomassa. Met de NTA8080-certificering voldoen onze biomassa-producten aan strikte normen op het gebied van herkomst, duurzaamheid en traceerbaarheid. Klanten kunnen erop vertrouwen dat onze biomassa niet alleen een efficiënte en betrouwbare energiebron is, maar ook een milieuvriendelijke keuze. Door te kiezen voor Van Dorresteijn, kiest u voor gecertificeerde duurzaamheid en draagt u bij aan een groenere toekomst.

Download hier het NTA 8080 certificaat 2023-2028

Keurcompost

Door te voldoen aan strenge productie-eisen is Van Dorresteijn gecertificeerd voor het leveren van Keurcompost.
Het leveren van kwalitatieve bodemverbeteraars staat bij Van Dorresteijn hoog in het vaandel. Eén van deze bodemverbeteraars is onze groencompost. Een goede en zuivere compost dat aan strenge eisen voldoet.
Keurcompost biedt die garantie!

Download hier het Keurcompost certificaat.

Directieverklaring

De directie van Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij de verschillende aandachtsgebieden van onze onderneming (financiën, arbeidsomstandigheden, technisch, kwaliteit, veiligheid en milieu) als gelijkwaardig worden gezien.

Voor de gehele directieverklaring kijk hier.

CUMELA

Vanaf 1 januari 2008 is ons bedrijf lid van Cumela Nederland en is de CAO LEO van toepassing. CUMELA Nederland is de belangenorganisatie voor ondernemers in cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en agrarisch loonwerk. Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de CUMELA-voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij rechtbank Gelderland op datum 25 september 2020 onder nummer 40/2020. Deze voorwaarden vindt u hier.

Transport en Logistiek Nederland

Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. is lid van TLN. Met ca. 6500 aangesloten bedrijven is Transport en Logistiek Nederland de grootste organisatie van transportbedrijven en logistieke dienstverleners. TLN behartigt de belangen van individuele leden en die van de gehele transportsector.

BVOR

Van Dorresteijn is sinds januari 2015 lid van de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). De BVOR behartigt de belangen van bedrijven die op duurzame en bedrijfsmatige wijze groene reststromen bewerken.
Naast belangenbehartiging biedt de BVOR haar leden ook een kenniscentrum en een netwerkplatform. De leden van de BVOR houden zich allen aan de regels uit de Gedragscode BVOR.

Erkend opleidingsbedrijf

Voor alle opleidingen, op welk niveau dan ook, vormt leren in de praktijk een belangrijk onderdeel. Bij ons bedrijf kun je praktijkgericht aan de slag onder goede begeleiding. Ons bedrijf is een erkend opleidingsbedrijf en voldoet aan diverse kwaliteitscriteria, die zijn vastgesteld door vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven. Belangrijke criteria zijn onder andere of het opleiden geïntegreerd is in de bedrijfsvoering en of er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de begeleiding en of de werkzaamheden zinvol zijn.

Transportvergunning en VIHB

Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. beschikt over een vergunning voor binnenlands beroepsvervoer. Deze vergunning wordt door NIWO verleent indien wordt voldaan aan de eisen van:

  • betrouwbaarheid
  • kredietwaardigheid
  • vakbekwaamheid

Ons bedrijf staat tevens vermeld op de VIHB-lijst. Dit is een landelijke lijst met alle rechtspersonen die afvalstoffen mogen vervoeren, inzamelen, hierin mogen handelen en bemiddelen.

Milieuvergunning

Voor onze bedrijfslocatie aan de Zuidergracht 56 beschikt Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. over de vereiste vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) en Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo).
De bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd conform de voorschriften die door de overheid zijn vastgesteld. Regelmatige controles van en overleg met de overheid zorgen voor een optimale bedrijfsvoering en een juiste handhaving ten aanzien van de milieueisen.