Grondwerk ten behoeve van nieuwbouw

Wij verzorgen het grondwerk ten behoeve van de nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden.

De volgende werkzaamheden voeren wij uit:

 • Bouwrijp maken van de grond;
 • Ontgraven van de bouwput;
 • Realiseren van grondverbetering;
 • Grondwerk ten behoeve van riolering en drainage;
 • Het aanvullen van de funderingen;
 • Het afwerken van de tuingedeelten;
 • De aanleg van bestrating;
 • Het leggen van riolering en drainage;
 • Realiseren van infiltratievoorzieningen voor het hemelwater.

Grondwerk ten behoeve van tuinen

Naast het grondwerk voor nieuwbouwprojecten voren wij ook het grondwerk ten behoeve van de aanleg van tuinen uit. Met name diverse hoveniers en particulieren in de regio Midden Nederland zijn onze opdrachtgevers. Ook projecten verspreid over het hele land zijn geen uitzondering meer.

Grondwerkzaamheden voor tuinen houden onder meer in:

 • Het uitgraven van vijvers;
 • Het opschonen van tuinen;
 • Aanleggen van hoogteverschillen;
 • Egaliseren van het tuinoppervlak;
 • Diep doorspitten van de grond.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoon op 035-601 51 75 of per email info@vandorresteijnbv.nl