De vijver en watergangen op een Landgoed zijn met behulp van speciale machines gebaggerd.