Januari 2013 – Van Dorresteijn behaalt certificaat ISO 14001

Op 7 februari jongstleden kregen Raymond van Dorresteijn en Annemarie van Hulten het ISO 14001 certificaat officieel overhandigd tijdens een ledenbijeenkomst van het Patform Duurzaamheid.

Dit ISO 14001 certificaat staat voor Milieuzorg binnen de onderneming en het streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties. Hieronder vallen onder andere: het scheiden van de diverse vrijkomende afvalstromen, het verantwoord omgaan met gevaarlijke afvalstoffen, een reductie van de uitstoot van CO2 (bijvoorbeeld door het verminderen van brandstof- en energieverbruik) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Voor Van Dorresteijn is het belangrijk dat dit certificaat is behaald, daar zij enerzijds op een verantwoorde wijze willen omgaan met onze leefomgeving. Anderzijds draagt het behaalde certificaat bij als fundament om straks sterker uit de financieel mindere periode te komen. Duurzaam inkopen gaat een steeds grotere rol spelen…een strategische keuze!

Ook reeds behaalde certificaten zoals ISO 9001, VCA** en BRL 9335 tonen aan dat Van Dorresteijn een bedrijf is dat kwaliteit, milieu en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.

Op 11 november 2011 heeft Van Dorresteijn samen met een aantal Soester Bedrijven het Duurzaamheid Convenant ondertekend. Eerder in dat jaar zijn ze toegetreden tot het “Bedrijven Platform Duurzaamheid”. Met het tekenen van het convenant wilde Van Dorresteijn aan de bedrijven en inwoners van Soest laten zien dat Van Dorresteijn een duurzame toekomst nastreeft en daar actief aan bijdragen. Middels het behalen van het ISO 14001 certificaat is daad bij het woord gevoegd!