Nieuwe omgevingsvergunning

Nieuwe omgevingsvergunning biedt continuïteit voor (groen)recycling bij Van Dorresteijn: naar verwerking van 35.000 ton organische reststromen op jaarbasis.

 

Cultuurtechniek Van Dorresteijn BV (verder: ‘Dorresteijn’) heeft aan de Zuidergracht 56 te Soest een inrichting waar een diversiteit aan grond, biomassastromen, inclusief organische reststromen, wordt verzameld en op bedrijfsmatige en milieuverantwoorde wijze wordt bewerkt en verwerkt. Producten die Van Dorresteijn produceren zijn onder meer biobased grondstoffen, brandstoffen en compostproducten.

In mei van 2015 viel het startschot voor de uitbreiding van de activiteiten van Dorresteijn. Om de markt effectiever te kunnen bedienen, diende een ruimere inname- en verwerkingscapaciteit voor groene reststromen, zoals groenafval, mogelijk te zijn. De door Dorresteijn gewenste ontwikkeling is door haar adviseur M-tech Nederland BV afgezet tegen wet- en regelgeving en ruimtelijke mogelijkheden. De hieruit resulterende Quickscan is toegezonden naar de relevante actoren: gemeente en provincie. De provincie, daar zij (formeel: Gedeputeerde Staten) bevoegd gezag voor de verlening van de omgevingsvergunning zou zijn, terwijl de gemeente werd geïnformeerd in verband met de te doorlopen (binnenplanse) afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan, noodzakelijk om de activiteiten ook ruimtelijk te kunnen legaliseren.

Het formele startschot werd gegeven met een Wabo-vooroverleg met als onderliggend thema de Quickscan. In dit overleg wogen vertegenwoordigers van Dorresteijn, adviseur M-tech Nederland BV en de provincie Utrecht hun toekomstplannen, de milieujuridische interpretatie daarvan, respectievelijk hun eisen en voorwaarden daaraan, tegen elkaar af. De gemeente Soest achtte deelname aan het overleg prematuur. Nu de gemeentelijke instemming met de voorgestelde afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan een go/no-go beslissing betrof, zou de gemeentelijke inbreng zonder meer waardevol en richtingbepalend zijn geweest. Om uiteenlopende redenen heeft de gemeentelijke besluitvorming inzake de instemming met de voorgestelde voorgestelde binnenplanse afwijkingsprocedure voor een ‘valse start’, c.q. vertraging gezorgd. Eind oktober 2015 klonk met de gemeentelijke instemming met de afwijkingsprocedure ontvangen een nieuw startschot. Met het opstellen van de omgevingsvergunningaanvraag, het offerte- en uitvoeringstraject voor de diverse onderzoeken en het opstellen van de MER-beoordelingsnotitie werd de 100 meter sprint ingezet. Medio april 2016 werd de MER-aanmeldingsnotitie ingediend, waarop op 9 juni 2016 een besluit volgde. De formele aanvraag voor een revisievergunning ingevolge de Wabo volgde op 13 juni 2016. De vertragingen opgelopen in het traject zorgden – in verband met gesloten contracten inzake de inname en verwerking van groenafval – voor handhavingsperikelen. Van 100 meter sprint naar 110 meter horden dus. Door de publicatie van een begunstigend ontwerpbesluit omgevingsvergunning en een (aangevraagd) gedoogbesluit van de provincie, kon Dorresteijn waarborgen dat zij met haar klanten gemaakte afspraken kon blijven nakomen én daarbij conform wet- en regelgeving handelde. Beide waarden staan bij Dorresteijn hoog in het vaandel.

Op 1 maart 2017 volgde uiteindelijk de definitieve omgevingsvergunning, waarmee de finish werd behaald. Niet meer in het Olympische jaar, maar wel goed voor goud, staat Dorresteijn, vergunningtechnisch en ruimtelijk afgetraind klaar in de startblokken..

Naast het uitvoeren van hoogwaardige cultuurtechnische of civieltechnische werkzaamheden, kan Dorresteijn hierbij vrijkomende stromen en andere reststromen conform wet- en regelgeving (inclusief de BRL9335-1 en BRL9335-4) verwerken tot compost, compostproducten en biomassa. Om ook goud op de lange afstanden te garanderen is de innamecapaciteit van groenafval uitgebreid van 15.000 ton naar 35.000 ton op jaarbasis.

Landelijke compostdag

Landelijke compostdag bij Van Dorresteijn

Scheiden van gft en groenafval goed voor milieu en klimaat!
De gescheiden inzameling van gft en groenafval levert meer milieuvoordelen op dan de meeste mensen beseffen. Door het afval om te zetten in compost komt er minder kooldioxide (CO2) in de lucht. Dat helpt bij de strijd tegen de klimaatverandering. Zeker zo belangrijk is het positieve effect van compost voor de bodem. Compost houdt de Nederlandse bodem vruchtbaar en gezond.

Jaarlijks zamelen we in Nederland ongeveer 1,3 miljoen ton gft in. Dat zijn 50.000 vrachtwagencombinaties vol. Via gemeentewerven tellen we daar nog eens 2 miljoen ton groenafval bij op. Deze grote hoeveelheid afval levert elk jaar bijna 600.000 ton gft-compost en zo’n 700.000 ton groencompost op. Dit gebruiken we voor de land- en tuinbouw, maar ook in sier- en moestuinen en bij het maken van tuinaarde en potgrond.

Gratis compost als beloning voor scheiden gft- en groenafval
Tijdens de landelijke Compostdag op 26 maart 2022 wil Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. en de gemeente Soest de inwoners bedanken voor het gescheiden aanbieden van gft-afval en groenafval. Een bedankje in de vorm van compost.
Inwoners van de gemeente Soest kunnen op zaterdag 26 maart 2022  (van 9.00 uur tot 14.00 uur) eenmalig gratis losse groencompost ophalen bij Van Dorresteijn (aan de Zuidergracht 56 te Soest).

Compost is belangrijk
Als we in Nederland de bodem vruchtbaar en gezond willen houden, is compost nodig. Compost heeft een positieve uitwerking op bodem, planten en organismen. Een gezonde bodem houdt bijvoorbeeld vocht vast en is goed voor de groei van planten. Wormen, torren en andere organismen voelen zich erin thuis. Bovendien maakt een gezonde bodem het bewerken van de grond een stuk gemakkelijker.

Er is meer!
Maar dat zijn niet de enige voordelen: het toepassen van compost betekent ook een lager gebruik van kunstmest en dit bespaart weer een hoop energie. Ook vervangt compost voor een groot deel het veen dat we in potgrond gebruiken. Dat is gunstig voor het milieu, omdat we geen kostbare natuurlijke veengebieden meer hoeven af te graven. Een ander voordeel van compost is dat we minder gewasbeschermingsmiddelen hoeven te gebruiken.

Gft en groenafval scheiden is de moeite waard
Voor het milieu is het van groot belang dat u doorgaat met het apart houden van gft- en groenafval. Compost is een echt kringloopproduct: organisch materiaal van de bodem komt terug in diezelfde bodem. Beter kan het niet!

Bij Van Dorresteijn komen er via diverse wegen groene afvalstromen uit de Gemeente Soest binnen, die zij verwerken tot biomassa, compost en andere bodemverbeteraars.

Van Dorresteijn levert hoogwaardige bodemverbeteraars, waaronder compost, aan zowel de zakelijke als particuliere klant. Van Dorresteijn levert compost van hoge kwaliteit, waardoor onze compost voldoet aan het keurmerk Keurcompost, oftewel een gecertificeerd product dat wordt geproduceerd volgens strenge criteria!

Van Dorresteijn Keurcompost gecertificeerd!

Van Dorresteijn levert compost onder certificaat Keurcompost

Het leveren van kwalitatieve bodemverbeteraars staat bij Van Dorresteijn hoog in het vaandel. Er worden continu stappen gezet om de kwaliteit (aantoonbaar) te verbeteren en stappen vooruit te zetten in professionalisering.

Keurcompost is een veel gevraagde bodemverbeteraar en wordt vooral toegepast in de (biologische) groenteteelt, akkerbouw en boomteelt en voor grondverbetering in tuinen en groenvoorziening. Het bevat een hoog gehalte organische stof waardoor het een rijk bodemleven stimuleert. Daarnaast zorgt het voor een luchtige en makkelijk bewerkbare grond en houdt het veel vocht vast waardoor de grond minder droogtegevoelig wordt. Er is sprake van een geleidelijke afgifte van voedingsstoffen, een snellere opwarming van de grond en een stabiel organisch stofgehalte.

Van Dorresteijn levert haar klanten goede en zuivere compost dat aan strenge eisen voldoet.

Keurcompost biedt die garantie!

Expo 2015

Bomengrond naar Wereld Expo Milaan

Maart 2015 – Van Dorresteijn levert bomengrond op Wereld Expo Milaan

Met vijf trucks zijn  twintig platanen van 38 jaar oud vanuit het Bomencentrum Nederland in Baarn getransporteerd naar de wereldtentoonstelling in Milaan. Voor de aanplant van de bomen in Milaan is gekozen voor de kwalitatieve bomengrond van Van Dorresteijn.

Samen met het transport van de bomen zijn maar liefst 40 big bags bomengrond vervoerd naar Milaan. Het is voor Van Dorresteijn de eerste maal dat er bomengrond naar Italië wordt geëxporteerd.

De wereldtentoonstelling wordt door 145 landen bezet en heeft als thema Voedsel voor de planeet, energie voor het leven. Bomencentrum participeert in deze tentoonstelling met onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, stad Rotterdam, het Westland, Ten Cate en de Rabobank. Totaal worden er zo’n 40 miljoen bezoekers verwacht waar er zo’n 5 miljoen de Nederlandse Expo aan gaan doen.

De Wereld Expo duurt van 1 mei tot 31 oktober.

BVOR verwelkomt Van Dorresteijn!

Als regionale biomassawerf is het belangrijk om een sterke organisatie achter je te hebben die je belangen behartigt.  Van Dorresteijn is daarom lid geworden van de BVOR (Brancheorganisatie voor Verwerkers van Organische Reststoffen).

Keurcompost
Wij staan voor het leveren van een goede kwaliteit van producten. Belangrijk is tegenwoordig dat deze kwaliteit ook aantoonbaar is.
Naast onze certificeringen zoals ISO 9001, VCA**, BRL 9335 (protocol 1 en 4) is
BRL Keurcompost de manier om aantoonbaar hoge kwaliteit (compost) te blijven leveren.
Op korte termijn zal Van Dorresteijn Keurcompost gaan produceren en verkopen. Meer informatie hierover volgt.

 

Gemeentes naar Van Dorresteijn

Gemeentes uit provincie Utrecht vinden de weg naar Van Dorresteijn

Vanaf 1 januari 2015 gaan de gemeentes Nieuwegein en IJsselstein een langdurige samenwerking aan met Van Dorresteijn om hun groene afvalstromen te verwerken.

Op de verwerkingslocatie aan de Zuidergracht 56 in Soest zullen de groene afvalstromen zoals blad, gras, gemengd groenafval, slootvuil, houtsnippers en stobben worden verwerkt tot hoogwaardige compost en biomassa.

Gemeente Nieuwegein en Gemeente IJsselstein zijn een contract aangegaan met een partij die aspecten zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, transparantie en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Om dit aan te tonen is Van Dorresteijn in het bezit van ISO 9001, VCA**, BRL9335 (protocol 1 en 4) en ISO 14001.

Van Dorresteijn verwerkt vanaf 1 januari 2015 het gemeentelijk groenafval van 10 gemeentes uit  de provincie Utrecht. Daarnaast komen diverse recyclingbedrijven, aannemers en hoveniers met hun groenafval naar de Zuidergracht 56 in Soest.

Van Dorresteijn staat bekend als hét adres voor kwalitatieve bodemverbeteraars zoals groencompost, bladcompost, (bemeste) teelaarde, bomengrond, bomenzand en bomengranulaat.

Deze producten, maar ook diverse andere producten, vinden elke dag weer hun weg naar diverse specialisten in grond, groen en infra.

Voor vragen over de verwerking van groene afvalstromen of over het productassortiment kunt u contact opnemen met Wilko van Dorresteijn.

Van Dorresteijn ‘regionale biomassawerf’

Organisch afval uit de regio, zoals maaisel, blad, takken en tuinafval gaat naar ons bedrijf aan de Zuidergracht. Daar wordt het be- en verwerkt, zodat het kan worden verkocht als bladcompost, groencompost, bemeste tuinaarde (bomengrond) en bomenzand (voor bomen in de bestrating).

Van Dorresteijn heeft dit jaar contracten afgesloten met een aantal regiogemeenten voor het verwerken van het van deze gemeenten afkomstige groenafval.

Er wordt niet meer gesproken over afval, maar over biomassa. De Zuidergracht is nu een ‘regionale biomassawerf’, waar organische reststromen verzameld en verwerkt worden.

De werkzaamheden worden uiteraard uitgevoerd volgens de vergunningsvoorschriften, maar ook certificaten voor kwaliteit, veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid waarborgen een verantwoorde manier van verwerken.

In de Gooi & Eemlander en AD Amersfoortse Courant is ruim aandacht besteed aan deze ontwikkelingen.

       

        

 

Make-A-Wish

Woensdag 9 april 2014 heeft Van Dorresteijn geholpen de liefste wens Alexander van 4 jaar in vervulling te laten gaan.

Make-A-Wish Nederland heeft ons benaderd of wij hiervoor iets konden betekenen. Het thema van de dag was de film Cars en Alexander heeft, samen met zijn broer en ouders, gedurende de hele dag verschillende opdrachten uitgevoerd.

Het gezin kwam in een grote limousine aan op de Zuidergracht en heeft op het bedrijf genoten van ritjes op de traptractor en in de grote tractoren. Als afsluiting van hun bezoek aan ons stond een rit naar het NS-station in Baarn met de grote vrachtwagen (met chauffeur Bas) gepland, waarna ze weer verder gingen met de trein.
Uiteindelijk heeft Alexander aan het einde van de dag in de rode auto uit Cars, Lightning Mc Queen, de Pistoncup gewonnen!
Een geslaagde dag, waar Alexander en zijn broer erg van genoten hebben. Een deel van het verslag van de dag is hier te lezen.

Meer informatie over de Stichting Make-A-Wish vindt u hier.

Onderhoud geluidswal Soesterberg

De geluidswal achter de Gemini langs de A28 in Soesterberg is inmiddels 25 jaar oud. Om de geluidsoverlast en het fijnstof van de snelweg zoveel mogelijk te beperken is het van belang dat de wal goed onderhouden wordt. Met name de betonnen stapelmuur bovenop de wal is in de loop van de jaren minder geworden, deze is daarom door Van Dorresteijn hersteld.

De ontstane gaten in de keermuur zijn opgevuld en door het aanbrengen van staalnetten wordt voorkomen dat op de stapelmuren geklommen wordt. De gehele muur krijgt, door aanplant van klimop, weer een mooie groene uitstraling.

18 maart 2014 verwijderde wethouder Jannelies van Berkel, als laatste officiële handeling, de in het talud aangelegde trap welke door onze werknemers tijdens de werkzaamheden gebruikt werd om het werk op de geluidswal uit te kunnen voeren. In de Soester Courant werd hier in een uitgebreid artikel aandacht aan besteed.

 

 

 

 

Metamorfose park Smitsveen

Van Dorresteijn heeft in september 2013 het grondwerk uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van het park in Smitsveen-Midden.

Inmiddels is het grondwerk klaar en is begonnen met de verder herinrichting van het groen. Er zal een glooiend en natuurlijk ingericht park ontstaan met diverse spelelementen, zitgelegenheden, moestuinen en groenelementen.

Het door de gemeente en bewoners gezamenlijk bedachte plan zal “De Buitenplaats” gaan heten.

Foto’s van de werkzaamheden:

  

  

  

Meer foto’s bij het project Smitsveen.

Het plan is bijzonder in de Gemeente Soest vanwege het natuurlijke karakter van het park en de speelvoorzieningen. In de Soester Courant, de Gooi en Eemlander en het Algemeen Dagblad – Amersfoortse Courant is hier al aandacht aan besteed.