Van Dorresteijn ‘regionale biomassawerf’

Organisch afval uit de regio, zoals maaisel, blad, takken en tuinafval gaat naar ons bedrijf aan de Zuidergracht. Daar wordt het be- en verwerkt, zodat het kan worden verkocht als bladcompost, groencompost, bemeste tuinaarde (bomengrond) en bomenzand (voor bomen in de bestrating).

Van Dorresteijn heeft dit jaar contracten afgesloten met een aantal regiogemeenten voor het verwerken van het van deze gemeenten afkomstige groenafval.

Er wordt niet meer gesproken over afval, maar over biomassa. De Zuidergracht is nu een ‘regionale biomassawerf’, waar organische reststromen verzameld en verwerkt worden.

De werkzaamheden worden uiteraard uitgevoerd volgens de vergunningsvoorschriften, maar ook certificaten voor kwaliteit, veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid waarborgen een verantwoorde manier van verwerken.

In de Gooi & Eemlander en AD Amersfoortse Courant is ruim aandacht besteed aan deze ontwikkelingen.