BVOR verwelkomt Van Dorresteijn!

Als regionale biomassawerf is het belangrijk om een sterke organisatie achter je te hebben die je belangen behartigt.  Van Dorresteijn is daarom lid geworden van de BVOR (Brancheorganisatie voor Verwerkers van Organische Reststoffen).

Keurcompost
Wij staan voor het leveren van een goede kwaliteit van producten. Belangrijk is tegenwoordig dat deze kwaliteit ook aantoonbaar is.
Naast onze certificeringen zoals ISO 9001, VCA**, BRL 9335 (protocol 1 en 4) is
BRL Keurcompost de manier om aantoonbaar hoge kwaliteit (compost) te blijven leveren.
Op korte termijn zal Van Dorresteijn Keurcompost gaan produceren en verkopen. Meer informatie hierover volgt.