Van Dorresteijn heeft in september 2013 het grondwerk uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van het park in Smitsveen-Midden.

Inmiddels is begonnen met de verdere herinrichting van het groen. Er zal een glooiend en natuurlijk ingericht park ontstaan met diverse spelelementen, zitgelegenheden, moestuinen en groenelementen.

Het door de gemeente en bewoners gezamenlijk bedachte plan zal “De Buitenplaats” gaan heten.