Werkzaamheden aan de geluidswal A28 en Richelleweg, Soesterberg.

De geluidswal is inmiddels 25 jaar oud. Om de geluidsoverlast en het fijnstof van de snelweg zoveel mogelijk te beperken is het van belang dat de wal goed onderhouden wordt. Met name de betonnen stapelmuur bovenop de wal is in de loop van de jaren minder geworden, deze is daarom door Van Dorresteijn hersteld.

De ontstane gaten in de keermuur zijn opgevuld en door het aanbrengen van staalnetten wordt voorkomen dat op de stapelmuren geklommen wordt. De gehele muur krijgt, door aanplant van klimop, weer een mooie groene uitstraling.

18 maart 2014 verwijderde wethouder Jannelies van Berkel, als laatste officiële handeling, de in het talud aangelegde trap welke door onze werknemers tijdens de werkzaamheden gebruikt werd om het werk op de geluidswal uit te kunnen voeren. In de Soester Courant werd hier in een uitgebreid artikel aandacht aan besteed.