Voor de Paardenkamp Soest is een gefundeerde parkeerplaats aangelegd in een weiland aan de Birkstraat. Op een fundering van gebroken puin en lava is grond aangebracht waarop gras is ingezaaid. De ondergrond zorgt voor voldoende stevigheid en een goede afwatering, het gras voor een uitstraling passend in het landschap.

  • Grond aanbrengen en egaliseren

  • Grond aanbrengen en egaliseren

  • Lava aanbrengen

  • Egaliseren

  • Ontgraven zoden

  • Parkeerplaats Paardenkamp

  • Eindresultaat entree Birkstraat

  • Eindresultaat parkeerplaats

  • Eindresultaat parkeerplaats