In Ede worden door Van Dorresteijn diverse wandel- en fietspaden hersteld.
Granietgruis 0-5 wordt over de paden verspreid en aangewalst, waarna de paden er weer netjes en goed bruikbaar bij liggen.