Ten behoeve van de herinrichting van een speelterrein is de oude beplanting en inrichting verwijderd, grondwerk uitgevoerd en de bestrating, speeltoestellen, teelaarde van goede kwaliteit en nieuwe beplanting aangebracht.